Што ти значи тренинг

26 септември, 2010

Во ова видео ќе видите еден умен папагал, еден дечко кој најверојатно немал попаметна работа и гарант си ги искинал нервите за сето ова да изгледа вака на клипов. Но, сериозно ова не го можат поголем дел од кучињата. 🙂