Гледате ли кругови на оваа слика?!

21 октомври, 2015
2

Не е се онака како што изгледа. Оптичките илузии често знаат да не залажат и да не го гледаме она што всушност се наоѓа на сликата.

Добро погледнете ја оваа илузија и обидете се да ги видите круговите на неа!

Ги има 16…