6 април, 2020

Радио

Прашањето е едноставно – решете го овој математички проблем така што ќе поместите само едно чкорче… Одговорите во коментари…

  1. E

    5=5=5(ако го поместете чкорчето од шестката и со него направите = меѓу првите 2 петки) или 5-5=0 (ако чкорчето што ја прави шестката го поместите десно и направи 0).

  2. 5-5=0
    Треба кај бројот 6 да се помести едно шкорче и да добиеш 0.

  3. Eli

    Чкорчето од средина на шестката ќе го ставиме на местото горе десно и добиваме нула!?

Остави коментар

Почетна // КАЛАБАЛАК // Можете ли да го решите овој едноставен проблем?
Горе