28 мај, 2020

Не кажувај му ја секому твојата приказна. Зошто на крајот ќе се почувствуваш  дека уште повеќе си

отфрлен. Луѓето не можат да ти го дадат она  кон што се стремиш во своето срце. Колку повеќе

очекуваш од одговорот на луѓето на твоето чувство на напуштеност, толку повеќе  ќе чувствуваш дека

си изложен на потсмев.

Треба да  се изолираш од очекувањата  од  надворешниот  свет, за да можеш да  да го побараш Бога

преку твојата болка.  Бог  ќе ти испрати луѓе со кои ќе можеш да ја споделиш својата болка, кои  ќе

можат да те доведат поблиску до вистинскиот извор на љубовта.

Бог е доследен на своите ветувања. Ако го Бараш Бога ќе ги најдеш прифаќањето и љубовта за кои

копнееш. Тоа нема да се случи  на начин на кој се надеваш.  Тоа нема да ги следи твоите потреби и

желби. Но  тоа че го  исполни твоето срце  и ќе ја задоволи твојата најдлабока желба. Нема ништо на

што би може да се повикаш освен на ова ветување. Се друго ти е одземено. Држи се цврсто  до ова

јасно ветување. Твојата вера ќе те излекува. Бог ќе те излекува.

Остави коментар

Почетна // Our Story // Не кажувај му ја секому твојата приказна!
Горе