Му пришол огромен тип и почнал да му се заканува. Тоа му бил најглупавиот потег во животот!

16 јануари, 2017
Му пришол огромен тип и почнал да му се заканува. Тоа му бил најглупавиот потег во животот!

Следното видео прикажува судир помеѓу две лица на паркинг на непозната локација.

По кратка расправа, помалиот човек, оној послабиот со капа на глава, одлучил конечно да каже доста е! Му требалa само секунда за поголемиот човек да се најде на под.

Погледнете ја оваа неверојатна реакција:

https://www.youtube.com/watch?v=Vdf9QGiuMM4