Овој камион избегнал катастрофа!

17 јануари, 2017
Овој камион избегнал катастрофа!

За да бидете шофер на ваков камион треба да имате доста искуство, иако понекогаш ни тоа не е доволно.

Имено, шоферот на овој натоварен камион, возел побрзо и за малку тоа ќе го плател со својот живот.

Но, сепак била избегната катастрофа. Погледнете што се случило: