Водоводџија за пример: Дојде да поправи чешма, им ја поплави цела зграда

11 јануари, 2017
Водоводџија за пример: Дојде да поправи чешма, им ја поплави цела зграда

Настанот е снимен во една зграда во Калифорнија. 

Вината е кај водоводџијата кој се решил да го поправи доводот без да запре водата во зградата. Тој, наводно, сакал да им заштеди пари на сопствениците, зашто за запирање на водата поради поправки се доплаќа 150 долари. Штетата која настана е веќе повеќе илјади долари.

Настанот е снимен во една зграда во Калифорнија.