Најдобрите 5 концепти на Porsche

27 март, 2017
13

Porsche од својата богата историја одвои 5 концепти кои според мислењето на дизајнерите заслужуваат посебно внимание. Некои од овие концептни модели, биле основа за подоцнежни сериски верзии, а некои останале само „на хартија”.