КАТАСТРОФА: Спремале рушење на зграда, па сè тргнало наопаку

23 јануари, 2017
7

Контролираното рушење големи објекти бара многу знаење и пресметки за да помине безбедно, но некогаш се случуваат и катастрофални грешки.

Погледнете ги 10-те најголеми грешки при рушење згради:

https://www.youtube.com/watch?v=XHcCbY2wY38