Само 25% од луѓето ги гледаат сите бои на оваа фотографија

8 март, 2017
14

Направете тест и откријте колку бои гледате и дали сте тетрахромат. Односно дали спаѓате во само 25% од светската популација кои може да видат многу бои.

Погледнете ја фотографијата горе и избројте колку бои гледате.

Резултати:

Помалку од 20:

Ако гледате помалку од 20 бои на сликата вие сте дихромат. Односно спаѓате во 25% од луѓето во светот со само 2 сензори во окото. Но, немој да се секирате и кучињата гледаат така.

20 до 32:

Повеќе од 50% од луѓето спаѓаат во оваа група. То значи дека имте 3 осетливи сензори, за сина, зелена и црвена. Вие сте трихромат.

39 до 39

Браво вие сте тетрахромат. Односно имате 4 точки кои го апсорбираат светлото и препознаваат бои. Тоа значи дека припаѓате во групата од 25% со најдобар вид.

Повеќе од 39

Избројте повторно, затоа што на фотографијата има само 39 бои.