Зошто сeкој пенис има шав?

6 март, 2017
6

Постојат многу работи за машкиот полов орган што се многу малку познати. Пример, пенисот расте во етапи, неговите способности може да бидат значително намалени со секоја следна голтка алкохол, како и тоа дека неговата боја е различна од останатиот дел на телото.

Но, најинтересно е што секој пенис линија која се спушта низ пенисот до тестисите која изгледа како шав. Тоа е затоа што секој фетус на почетокот е од женски род. Така, еден од остатоците на женските карактеристики е шавот на долниот дел на пенисот. Кај жените тој шав се трансформира во малата срамна усна, поточно внатрешната усница на вагината, додека кај мажите ја затвота уретрата и го опфаќа мочниот канал по должината на пенисот.