Пред камера дознава дека ќе стане брат! Пази реакција:)

16 мај, 2018
Пред камера дознава дека ќе стане брат! Пази реакција:)

Родителите сакале да ја овековечат неговата реакција кога му објавиле дека ќе стане постар брат…Пази реакција:)