Азиски стршлен против смртоносна скорпија

5 јуни, 2019
Азиски стршлен против смртоносна скорпија

Азискиот смроносен стршлен е предатор долг три сантиметри, со темна боја и е помал од азиската скорпија, но содржи голема концентрација на силен отров. Отровот на скорпијата е невротоксичен и кај повеќето видови тој не е смртоносен за луѓето. Сепак, отровот на некои видови може да го загрози човечкиот живот.