Дали знаете во која година од животот се лугето најнесреќни?

17 септември, 2020
број

Среќата и тагата се нешто што не придружува во текот на целиот наш живот, но бројни истражувања кои се занимаваат со „кризата на средната возраст“ покажаа дека може да се одреди годината на животот во која сме најнесреќни.

Големо истражување во Америка и Европа, во кое учествуваа 14 милиони луѓе, покажа дека луѓето се најнесреќни кога ќе наполнат 49 години.

1. Ментално здравје (оваа категорија вклучуваше прашања во врска со „лошите“ денови на ментално здравје, депресија, анксиозност, чувство на тага, стрес, фобии, напади на паника, анксиозност и депресија).

2. Социјални интеракции и чувства (прашања во врска со чувството да се остави надвор од општеството, неможноста да се надминат тешкотиите, губење на самодоверба, размислување за себе како безвредна личност, чувство на неуспех, осаменост и напнатост).

3. Физичка благосостојба (прашања во врска со искуството на болка и неможноста да се спие добро).

4. Национална благосостојба (оваа категорија беше фокусирана на тоа дали состојбата во земјата на испитаниците се влошувала за време на студијата).

Заклучоците од оваа студија беа многу јасни: чувството на несреќа кај луѓето го достигна својот врв во средната возраст, а највисоката точка ја имаше на 49 години. Општо земено, чувството на несреќа расте во текот на животот во форма на кривина.