Ји Џинг – кинеско гатање

16 октомври, 2020
ji-cing-2

Ји Џинг е всушност еден вид гатање, собрано во книгата наречена „Книгата за промени“ затоа што основата на кинеската филозофија е дека нема статичка состојба, дека во секој момент има преовладување на јанг (силен, позитивен, лесен) над јин (слаб, негативен, темно). Книга напишана во Кина пред најмалку две илјади години, содржи 64 хексаграми, всушност шест линии што можат да бидат јанг или јин.

Поимот позитивно, т.е. машки принцип и негативно, т.е. женскиот принцип има многу широко значење. Цели линии во шеснаесетник добиени со фрлање парички за секоја линија и додавање вредности (на пр. Главата на паричката има значење на бројот 3, а буквата, односно реверсот има значење на бројот 2. Бројот три е јанг, а бројот 2 е јин) . Кога во фрлањето се добиваат две тројки и една двојка, се добива осум, што како парен број одговара на јин, т.е. испрекината линија и кога ќе се добијат на пр. две нумерички пари, т.е. две двојки и една паричка свртена нагоре – број три – добивате непарен број седум што е јанг број. Така, монетите се фрлаат шест пати и се редат од дното нагоре. Овие шест линии претставуваат еден хексаграм.

Термините што се користат во хексаграми се на пр. триграм (три реда затоа што хексаграм е составен од два триграма) е небото или таткото, составено од три јанг линии додека триграмот е составен од три јин, т.е. испрекинати линии, триграм што претставува мајка или земја. Потоа, тука е триграмот на грмотевици, дрво (ветер), вода (месечина), оган (сонце), планина и мочуриште. Симболиката во кинеската филозофија и гатање е сосема различна од западната, па затоа советот што може да се добие е различен од оној на кој е навикнат човекот од западната цивилизација.

Главната цел е да се постигне внатрешна рамнотежа, потоа рамнотежа на умот и телото, рамнотежа на поединецот и членовите на семејството, сè до постигнување хармонија во општеството. Како да ја достигнете таа фаза на рамнотежа во себе и околу вас е целта на советот содржан во Ји Џинг.

Во рамките на делот АВТОМАТСКО ГАТАЊЕ, сите 64 хексаграми ви се достапни и упатства како да го користите, т.е. како автоматот избира хексаграм наместо вас, што е одговор на вашето прашање, е многу едноставно и разбирливо.