Колку пари има во светот?

29 јуни, 2020
pari

Дали некогаш сте се запрашале колку пари има во светот?

Одговорот не е баш едноставен, бидејќи монетарните вредности денес значат нешто повеќе од само готовина.

Она што првo ни доаѓа на ум кога ќе речеме пари, значи кога мислиме на готовина, економистите го нарекуваат „М0“. Сите банкноти и целата промена во светот во еден куп денес би имала вредност од 5.200 милијарди долари, или 5,2 трилиони долари.

Она што следува е количината на пари што економистите ја нарекуваат „М1“, која ги сочинува сите пари и сите пари што ги има на сите сметки на сите светски банки, но „по видување“.

Тоа се пари што ги имате (или немате) на банкарската сметка, но кои можете да ги повлечете кога сакате. Има четири пати повеќе вакви пари во светот отколку во банкнотите. Сите заедно, сите пари во светот во оваа категорија изнесуваат 25.000 милијарди долари.

Она што економистите го нарекуваат „М2“ значи целата сума под М1 плус сите мали, краткорочни заштеди во светот.

Со оваа категорија, одиме еден чекор подалеку и ја достигнуваме вкупната сума од 60.000 милијарди долари, или 60 трилиони долари. Конечно, ја имаме категоријата М3, која се достигнува кога М2 се додава на сите долгорочни вредности, институционалните пари на пазарните фондови и целата сила на другите тековни инвестиции. Вкупната сума тука е 80,9 трилиони долари.

Веќе во овие категории, и многу рано, се појавуваат квази пари и сè уште не сме достигнале финансиски деривати, односно шпекулации за хартии од вредност, што многу економисти ги осудуваат како чисто тргување со апсолутно фиктивни вредности.

Ако го додадеме целиот долг на светот, еднакво на секое кредитно задолжување на секоја личност во светот, како и долг на секоја земја и сето тоа, ќе достигне 199,000 милијарди долари.

Светот во кој живееме е прикажан и со фактот дека дури една третина од тој долг е позајмен / направен по глобалната финансиска криза во 2008 година.

Ако мислевме на пари целата вредност на финансиските деривати, кои се апсолутно фиктивни, не стои ништо материјално зад тоа, но тие сепак се тргуваат, ќе достигнеме вкупна вредност од дури 1.200.000 милијарди долари.