Пресметајте го вашиот среќен број и повикајте исполнување на желбите!

9 декември, 2020
candles-16455511920-830x0


Хармоничните броеви се поврзани со одредени бои на свеќи и можат да ви помогнат да ја зголемите енергијата и да предизвикате исполнување на желбите во различни области од животот – љубов, кариера, пријателства, финансии …

За да пресметате личен среќен број, треба да го направите следново: Соберете го бројот на вашиот месец на раѓање, додадете го датумот на раѓање ,бројот на тековниот календарски месец, денешната дата и оваа година

Бројот што го добивте е ваш личен хармоничен број за денешниот датум. Потоа релаксирајте се и изберете обоена декоративна свеќа според бројот што го добивте.