4 август, 2020

На прв поглед, нема ништо комплицирано во оваа загатка. Но, кога ќе се обидете да го решите, ви гарантираме дека ќе бидете збунети!

Ова е нова загатка која кружи на Интернет, а 99 проценти од луѓето не знаат како да ја решат. Прашањето е едноставно – колку чкорчиња гледате на оваа слика?

Обидете се прво да го дадете одговорот, а решението го оставаме подолу.

Точниот одговор е осум, но многу е тешко да се дојде до тоа. Сите можеме да ги видиме и да ги броиме петте чкорчиња пред запалката, но она што ги збунува сите е одразот на запалката – таму исто така гледаме пет чкорчиња, но само три од нив не се одраз на постојните, што малкумина можат да ги забележат. Така, генерално, тоа е број осум.

Колку време ви требаше да ја решите сложувалката?

Остави коментар

Почетна // Free Time // Што велите, колку чкорчиња има на сликата?
Горе