Загатки во кои некои ќе растураат, а некои ќе заглават! Кој број недостасува?

2 септември, 2020
број

На социјалните мрежи често кружат разни загатки и има многубројни страници на Интернет посветени на нив. Ако ви недостасува малку ментална гимнастика, обидете се да ја решите целата, и ако некоја ви пречи премногу, на дното на текстот можете да најдете упатства како да најдете решение.

1.

2.

3.

4.

5.

Како да најдете решение:

1. Помножете ги цифрите во горните форми и додадете ја нивната сума за да ја добиете цифрата подолу.

2. Пронајдете ја разликата помеѓу првите два броја во секоја линија и удвојте ја за да го добиете третиот број во таа линија.

3. Разликата на броевите во првите два пентагона е во третиот пентагон на истото место.

4. Збирот на броевите во секоја линија е 15.

5. Долниот десен правоаголник го содржи збирот на сите броеви во првите три правоаголници во исти позиции.