Кармички врски: Препознајте дали сте или сте биле во таква врска?

3 септември, 2020
dreamstime-xxl-94835047

Ако чувствувате силна врска со вашиот партнер, а разделбата од него е тешко да си ја замислите можно е да сте во кармичка врска. Таквата врска е повеќе од чувство за дежа ву, иако е тоа вклучено

24sata

Идејата за кармички врски потекнува од хиндуизмот и будизмот, како што објасни Анџула Мја Синг Баис, психолог и специјалист по траума. Кога зборот „карма“ се користи колоквијално, тоа често доведува до негативно толкување на значењето, затоа е важно да се запамети дека всушност значењето на кармата треба да се сфати како строго непристрасно.

Ова е важен контекст затоа што карматските односи не се инхерентно негативни, позитивни, романтични или платонски, но се нерешени прашања од минатиот живот. Овие проблеми варираат од личност до личност. Понатаму треба да имате предвид уште една работа: „Секој што го применува ова (хиндуизам) не верува во денешното разбирање на кармичките односи затоа што е премногу поедноставен“, вели Лакреша Хејс.

Кармичкиот однос во суштина служи како огледало, објаснува Баис. Ова значи дека може да биде и добро и лошо во зависност од прашањата што односот сака да ве научи. И додека исто така можете да верувате дека партнерот со кој сте во кармичка врска е сродна душа веројатно ќе мора заедно да се соочите со некои предизвици за да ве сметаат за вистинска кармичка врска.