Можеби не доживеаја истовремено епидемија и земјотрес, но и тие имаат проблеми со кои можеме да се сочувствуваме

6 април, 2020
лош ден

Несреќите не чекаат соодветно време и место па дури и во време на карантин.

Луѓето во изолација и оние надвор од неа, на социјалнте мрежи ги споделија инцидентите што ги погодија деновиве, и иако можеби не доживеале истовремено епидемија и земјотрес како некои, сепак можеме да сочувствуваме со нив.

Меѓу очајните се оние на кои им се скршила туш кабината на првиот ден од карантин, имаше и такви кои доживеале бизарни несреќи, а има и такви кои ги споделиле несреќите што ги погодиле пред епидемијата, кога уште животот беше нормален. Во галеријата можете да ги погледнете несреќите на луѓето од целиот свет.