Градот Хвар ги отфрли новите технологии: Граѓаните не дозволуваат инсталирање на 5G мрежа

6 јуни, 2020
hvar

Градот Хвар го спречува воведувањето на 5G технологија сè додека не се докаже дека оваа технологија нема негативно влијание врз луѓето и околината, објавена е на официјалната веб-страница на Хвар.

Градскиот совет на Хвар едногласно донесе одлука за телекомуникациските базни станици и воведување на 5G технологија, со која се суспендира воведувањето на 5G технологија во градот Хвар сè додека независна и непристрасна студија не докаже дека технологијата нема негативно влијание врз луѓето и околината.

Градскиот совет на тој начин ќе организира работна група која ќе ги испита причинско-последичните односи меѓу сите извори на зрачење и карциномот, во наредните шест месеци.

Одлуката ќе биде доставена до Владата и хрватската регулаторна агенција за мрежна активност, која е должна да ја проследи до сите релевантни фактори кои работат во градот Хвар.

Одлуката беше на дневен ред на седницата на Советот на предлог на градоначалникот на Хвар, Рикард Новак, по иницијатива на неформална група граѓани. Причината за ова е информацијата дека Хвар е на списокот на 13 градови и еден остров за кои се издадени привремени дозволи за тестирање на мрежата 5G.

Како што наведуваат од Хвар, биле земени предвид резултатите од истражувањето спроведено од Светската здравствена организација, како и фактот дека министерот за заштита на животната средина од бриселскиот регион Селин Фремо ја прекина инсталацијата на мрежата 5G во овој регион сè додека не се докаже влијанието врз човековото здравје и животната средина.

Исто така, земени се предвид резолуциите на Европскиот парламент (здравствени проблеми поврзани со електромагнетните полиња и Европскиот акционен план за здравје и животна средина), како и Резолуцијата на Советот на Европа – Потенцијални опасности од електромагнетни полиња и нивното влијание врз животната средина.