Dr Andrew Kaufman од САД, со група експерти од САД, со докази против тестовите што се прават за корона

5 мај, 2020
Dr Andrew Kaufman од САД, со група експерти од САД, со докази против тестовите што се прават за корона

Не сме стручни за да можеме да ги поткрепиме овие истражувања што експерти од таа област ни ги прикажуваат во ова видео, но не треба многу стручност да се сфати дека материјалот што е земен од заболените од корона за развивање на корона тестовите, е неадекватен и може во огромен дел од резултатите што ги даваат- да бидат погрешни. Видете го видеото во прилог. Веруваме дека ќе го задржи Вашето внимание.