Објавени резултати од досга најголемото истражување за влијанието на корона вирусот

21 април, 2020
корона

Поради променетите околности, приходот во секое второ семејство е намален, а секое четврто семејство со три или повеќе деца има поголеми месечни трошоци од приходот, според истражувањето спроведено од страна на Здружението за семејства 3plus на почетокот на април, во кое учествувале повеќе од 2.300 родители. Целта на истражувањето, спроведено преку анкета на Интернет, беше да се дознае како пандемијата и заштитните мерки на коронавирусот влијаат врз семејствата со деца.

Дури 77,1% од испитаниците на оваа анкета се загрижени за иднината на своето семејство, а повеќе од една третина од родителите кои учествувале во истражувањето (36,5%) се крајно загрижени дали ќе имаат работа заради новите околности. Речиси половина од испитаниците (47,6%) изразија загриженост или силна загриженост за финансиската стабилност на нивното семејство.

Од воведувањето на мерките за заштита, 43,2% од семејствата имаат зголемени потреби за храна, што дополнително се изразува во семејствата со три или повеќе деца. Речиси третина од родителите велат дека нивните деца сè уште тешко се справуваат со престојот и  работа во домот заради новите околности. Во семејствата каде што работат два или повеќе членови на семејството од дома, дури 37.9% кажале дека имаат само делумни услови за работа од дома, додека 16,1% сметаат дека немаат соодветни услови за работа од дома. Дури 41,7% од родителите се значително оптоварени со домашното образование. Овој факт е уште поизразен кај плус 3 родители, кај кои секој втор родител (49,4%) е значително пооптоварен со образованието на децата од дома.

Да се остане дома во ваква состојба не е привилегија, туку потреба од дополнително организирање и усогласување на работното време, семејните одговорности и вклучување во училишните обврски на децата. Затоа е важно работодавците да бидат флексибилни, да овозможуваат барем еден родител да им биде достапен на нивните семејства, особено во семејства со помали деца.