Уште една потврда дека Корона вирусот се третира погрешно речиси во сите држави во светот!

16 април, 2020
Уште една потврда дека Корона вирусот се третира погрешно речиси во сите држави во светот!

Користењето RDS или машините за кислород за кои пола држави во светот речиси војна започнаа, е тотално погрешно и само го зголемува ризикот од поголема смртност кај пациенти со корона вирус. Овој доктор од Њујорк го сподели своето искуство се со цел експертите кои работат на искоренување на вирусот во целост, имаат во предвид дека корона вирисуот можеби го намалува капацитетот на плуќата кај човекот за сериозен процент, но не го застанува целосно респираторниот систем. Како што кажува и докторот, со користењето на RDS машините , на павиентите за кратко им се олеснува дишењето, но во исто време белодробните крила ги успива и тие целосно се ,,предаваат,, на респираторните машини, притоа губејќи ја се повеќе ,,војната,, со вирусот кој ги нападнал. Видете го сведочењето на докторот. Мислам дека и други експерти од светот па и од Македонија целосно ќе се согласат со нивниот колега од Њујорк

https://youtu.be/g3i55pRFMoA