Дали се штетни видео игрите? Направено е истражување и одговорот е добиен!

25 мај, 2020
video igri

Ако не е претерано, времето поминато пред компјутерот, со видео игрите, не е изгубено, ниту пак овој вид активност има деструктивно влијание врз играчот.Бидејќи видео игрите бараат целосно внимание од страна на играчот и донесување одлуки за активности со голема брзина, се случува нешто неочекувано.Се покажа дека видео игрите имаат позитивен ефект врз менталните способности дури и во сериозни животни околности, тврдат експерти од Универзитетот во Ростер, по спроведување на истражувања.

Две групи на испитаници учествуваа во истражувањето, кое го спроведоа со неколку експерименти.

Една група играше видео игри, додека другата група само набљудуваше. Обете групи забележаа збир на точки на екранот и одговорија во која насока се движи секоја точка. Во друг експеримент, тие утврдија од која насока доаѓа звукот. Се донесе заклучок дека играчите на видео игри донесуваат одлуки побрзо и поточно.

Врз основа на добиените резултати, експертите заклучија дека видео играчите се подобри, затоа што ова се ситуации што се случуваат еднаш и никогаш не се повторуваат, поради што треба да се донесат прецизни и брзи решенија,исто како и во животот.