Ова се вика: Кога љубовта е посилна од СЕ!

20 април, 2020
Ова се вика: Кога љубовта е посилна од СЕ!

Дали верувате дека е можно мажот да биде постар од сопствената жена точно 100 (СТО) години?
Ќе се изнагледате циркус на видеото во прилог