Русите го решија основното, па му се дадоа на сексуалното образование :) 18+ (видео)

23 април, 2020
rusi 2

Можеби за некои видеото ќе биде безобразно, но е реално и претставува час по сексуално образование во Русија. Единствено не знаеме дали е во државно или приватно училиште:)