Морничав момент на погреб- додека го оплакувале, телото почнало да мрда и мавта?

13 мај, 2020
pogreb

За време на погреб во Индонезија се случил морничав момент кога се причинило како трупот да мрда во ковчегот.

Покојнигот го оплакувале членовите на семејството и додека свештеникот ја читал молитвата, еден од присутните го снимал ковчегот кој имал и стаклен дел. Во еден момент се причиноло дека починатото лице ја дигнало раката и почнало да мавта.

Многумина помислиле дека лицето мавта или се обидува да избега од ковчегот.

Некои велат дека мавта, а некои сметаат дека внатре имало глушец.

Се случува и телото на починато лице да мрда по промена на лигаментите за време на распаѓањето.

https://www.youtube.com/watch?v=D00dOWiuEXM