Што означуваат дупчињата во бисквитите Petit Beurre?

30 април, 2020
бисквити

Популарните бисквити, кои се посебно познати во Франција се измислени во 1886 година во Нант од страна на Louis Lefèvre-Utile, а многу брзо станале познати и омилени ширум светот.

Освен по вкусот, бисквитите се распознаваат и по својот изглед.

Површината на бисквитите е рамна, но има 24 дупчиња кои се распоредени во шест еднакви колони.

Постои теорија која објаснува што означуваат дупчињата.

Имено, освен веќе споменатите 24 дупчиња, класичните бисквити на Petit Beurre имаат и четири “уши” , односно агли и 52 “заби” кои ги порабуваат.

Тие броеви се толкуваат вака: четирите уши ги претставуваат четирите годишни времиња, 52 заби се 52 недели во годината, а 24 дупчиња се 24 часа во денот.