Што значат броевите на бананите?

13 јуни, 2020
VARIOUS

Кога купувате банани, обрнете внимание – налепницата на нив не се само знак од каде доаѓаат, туку е и забелешка за тоа како ги одгледувале.

Ако видите етикета со четири броја, а започнува со бројот 3 или 4, тоа значи дека се одгледува со помош на вештачко ѓубриво, односно пестициди, хербициди и други хемикалии. На пример, лимонот е нумериран 4033, додека бананите со број 4011.

Ако овошјето нема четири броја на него, но пет – од кои првиот број е 9, тоа значи дека органски се одгледува. Ваквата декларација е гаранција дека овошјето се одгледува без ѓубрива и пестициди. На пример, органски одгледувани банани го носат бројот 94011.

Ако првиот број на етикетата е 8 – тоа овошје е ГМО – генетски модифицирано и се препознава врз основа на пет броја, од кои првиот е секогаш 8, на пример, вакви банани го има бројот 84011.