5те најголеми заблуди во животот

9 јуни, 2020
sensa

Овие заблуди создаваат светски кризи и се одговорни за насилство, убиства и војни.

Пет заблуди за животот:

  • Прво, идејата дека човечките суштества се одвоени од светот, разделени едни од други.
  • Второ, идејата дека во светот нема доволно од она што ги прави луѓето среќни.
  • Трето, за да можат луѓето да ги добијат оние работи што ги нема доволно, треба да се натпреваруваат.
  • Четврто, идејата дека некои човечки суштества се подобри од другите човечки суштества.
  • Петто, идејата дека е во ред човечките суштества да решаваат спорови, кои ги создадоа сите претходни заблуди, убивајќи се едни со други.