Доколку ве нервираат овие звуци вие имате ментално нарушување

4 јуни, 2020
buka1 (3)_1000x0

Доколку имате мала толеранција на одредени работи и појави, не значи дека имате пореметување, но сепак во психијатријата има име за ова – мизофонија.

Мизофонија е преголема осетливост на звук како што е дишење, џвакање, хрчење…

Обично се манифестира со чувство на бес, анскиозност, па дури и физичка болка.

Според мислењето на одредени психијатри, ова се смета за психичко пореметување кое вообичаено се забележува помеѓу 14 и 15 годишна возраст.

Бидејќи оваа психичка состојба уште не е детално истражена па дури ни класифицирана, лек односно адекватна терапија се уште не постои.