Истражување: Нови сознанија за шизофренија: Како може да се добие оваа сериозна ментална болест?

15 јуни, 2020
sizofrenija

Луѓето со шизофренија денес, под соодветна терапија и надзор на лекар, можат да функционираат нормално.

Шизофренијата е сериозна ментална болест, каде пациентот нема јасна слика за реалност или илузија. Типични симптоми на оваа болест се халуцинации и визии.

Со шизофренија се развива одредено нарушување на функцијата на мозокот. Клиничката слика за шизофренија се јавува кај 1% од луѓето, а мажите се повеќе склони кон оваа болест во споредба со женскиот дел од популацијата.

Причините не се доволно јасни до денес, а некои истражувања покажуваат дека во 4 од 5 случаи шизофренијата може да се припише на гените.

Научниците од Универзитетот во Копенхаген проучувале 30.000 пара идентични близнаци родени меѓу 1950 и 2000 година, а откриено е дека шизофренијата е предизвикана од генетика во 73% од случаите.