Ова се најтешките места за патување во светот!

14 март, 2017
4

Модерните начини на патување значително го имаат олеснето патувањето во различни делови во светот. Но, сепак на планетата сè уште постојат места кои се тешко достапни и за кои е потребно патување од неколку дена.

За кои места станува збор погледнете од видеото.