Како ќе изгледа светот во 2040та година: Целиот живот ќе се одвива “online”, а две интернет мрежи ќе водат војна!

12 јуни, 2020
unstudio-future-farms
  • Kate Julian, уредник на “Аtlantis” – смета дека луѓето, за две децении од сега, ќе имаат по неколку сексуални партнери и многу малку секс, па во главно ке водат љубов со роботи. Асексуалноста кај луѓето ќе биде прифатена како нормално однесување. Во целата човекова историја, тоа ќе биде најдобриот период за “single” луѓето.
  • An Xiao Mina, технолог и истражувач на Harvard – смета дека светот ќе биде поделен меѓу две супер-мрежи, коишто ќе ги контролираат луѓето. Значи, се ќе биде направено според строги прописи и правила, на едната мрежа ќе постои малку поголема слобода, но животот насекаде ќе се одвива online.
  • Mary (Missy) Cummings, директор на “Duke” хуманата и автономна лабораторија – верува дека за брзо време, со авионите ќе управуваат роботи, особено со карго – превозот. Исто така, и со курирската служба ќе управуваат роботи, додека со автомобилите, смета дека, уште долго време нема да управува вештачката интелигенција.