Дали имате брат или сестра? Дознајте кој од вас е поинтелигентен според последните истражувања

12 мај, 2020
sestra
  • Ако некогаш се карате со својот помлад брат или сестра кој е попаметен – знајте дека се вие!
  • Според истражувањето на Универзитетот во Единвург постарите браќа и сестри се попаметни
  • Првородените уште во првата година покажуваат поголем коенфициент на интелегенција

Според истражувањето спороведено на Универзитетот вво Еднибург постарите браќа и сестри имаат поголем коефициент на интелегенција. Наводно веќе во првата година повозрасните деца постигнуваат подобри резултати на тестовите за интелегенција во споредба од своите помлади браќа и сестри. Научниците сметаат дека тоа се должи на тоа што од родителите добиваат поголема подршка и внимание во потикнување на нивните когнитивни способности.

Постарите деца добиваат повеќе внимание од своите родители. Освен ова научниците дошле и до заклучок дека родителите го менуваат споето однесување по раѓањето на прво дето. До овој резултат е дојдено преку испитување на парови при што се заклучило дека тие не им посветуваат доволно внимание на помладите деца за менталниот развој. Родителите најчесто тоа време го користат за активности кои им се нив корисни односно читање книги, изработување на предмети со своите раце или свирење на некој музички инструмент.

Истражувањата исто така покажале дека помладите деца мора да се приспособат и на сеуште неразвиениот во целост говор на своите постари браќа и сестри. Оваа ситуција доведува до послаби резултати при вербалните тестови.