ПРИРОДА: Толку се мали за да помислиш дека се видео монтажа, а во светот реално нема помали

19 април, 2020
ПРИРОДА: Толку се мали за да помислиш дека се видео монтажа, а во светот реално нема помали

Видеото Ви ги претставува 10 те најмали луѓе во светот. Што ти е природа. Немам друг коментар, доволно е видеото во прилог