Овие овци со црн нос се најслатките овци што некогаш сте ги виделе!

22 мај, 2020
овца

Заборавете на мерино овците, откриени се најслатките овци на светот!

Валенската црноносеста овца е вид на домашна овца од Швајцарија. Ја одгледуваат и во други делови од Европа, како и во Англија и Шкотска.

Овој вид потекнува од планините Вале, а се одликуваат по слатките црни лица и копита.

Само погледнете ги!

Сакаат да гледаат и телевизија!