Американците се помалку веруваат дека човекот го создал Бог

22 декември, 20100
Human_evolution_scheme_(2)

Неодамнешните анкети покажуваат дека се повеќе Американци веруваат дека човекот е создаден од страна на процесот на еволуцијата, развојот, во период од неколку милиони години, без мешање на некоја повисока сила или божество. И покрај значително побрзиот научниот напредок, во последните 28 години нема значителни промени во верувањата. На мислењето најмногу влијаат на образованието и степенот на религиозноста во регионот во кој лицето ќе израсне. Верувањето дека Бог ги создал луѓето е поголемо кај републиканците со (52%), а дека според еволуционистите најголем број се демократите (40%). Во Америка, со поделбата на мислењата и ставовите обично има големи политички последици, и дебати и конфликти, за тоа која верзија на создавањето на човекот треба да биде вклучена во училишните учебници.
Студијата беше спроведена по телефон меѓу 10-12 декември 2010 година, на примерок од 1.019 возрасни лица.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

escort - Korsan taksi