Струмичка азбука

9 ноември, 20100

Струмичка Азбука
A – Армас – Ми се ареса момичката у бојо шо беше на армасо!
Б – Б`лтии –Баја дрва си исцепал со балтиита.
В – Вонка – Ај поварки оти вонка е кокл.
Г – Гуничка. Детто се испотило оти играјале гуничка.
Д – Диско. Толкоо далдисан, шо го собори диското!
Ѓ – Ѓети. Со новите ѓето шлапна у ѓоло.
Е – Енус. Енус ли ќе се чинуваш?
Ж – Жвака. Ного са вирани тии жваќи.
З – Загуљн. Толкоо загуљан, шо не може да го наа чарпако.
Ѕ – Ѕнѕрлии. Ного се погоди тва слаткото од ѕнѕрлии.
И – Иљинџе. Ијгидии, види гледат си иљинџето.
Ј – Јадранка. Скинна тее јадранката.
К –Курем. На калимаанта га боле куремо. Видех јас, не и чурлаше клунко, измрзналаа.
Л – Лнгиди. Курдисааме со су сваќата на лангиди кај комшиита.
Љ – Љимонтабатлии. И бати љимонтабатлиита, чувек не може да се нашале су него.
М – Мска. Малее, вонка мска.
Н – Нас`ј – Нас`ј бе јадееме мрфки на саиро.
Њ – Њух – Чувек бее… ццц њух….. е саа ме разучара!
О – Ожлембан. Шо са ожлембал бе, испуштииме рејзо. Амселак!
П – Пачавица. Су пандуфлите си ги чинувш пачавиците.
Р – Ронка. Сафи ронки си направил на земната.
С – Сичко. Стига су таа скама, сичко расчина.
Т – Тинкии. Тортоп станаа тии тинкиите.
Ќ – Ќирфии. Не ме ѕифки ного. Ќе зеем су керфии ќе те заковам за џамо.
У – Ујдисе. Мале ни едни папуци не можам да си ујдисам. Сите ми праат пљуски.
Ф – Френки. О хо хо… фасуљ со кисели френки!
Х – Х’лхопки. От тај тељо сукинах си х’лхопките.
Ц – Цреп. Мутав си как цреп.
Ч – Чушки. Не се прај ного чишит. Ак те фанам ка крадеш чушки ќе те маам со чикичо…
Џ – Џрџанаци. Спрустирал руби вчера вонка, заледиле му се џарџанаците.
Ш – Шпирто. Не ми шмити ного ного, најди шпирто и завали го огино.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

escort - Korsan taksi