Замислете, бугарите најнезадолжени во ЕУ?!!!

1 јули, 20110
_1759

Четиринаесет од 27-те земји во Европската Унија имаат јавен долг, кој надминува 60% од нивниот бруто домашен производ на крајот на 2010 година, според официјалните статистики.

Извештајот од Еуростат, заводот за статистика на Европската унијам покажал дека рациото од државниот долг во БДП во сите 27 земји е зголемен од 74,4% во 2009 година на 80% во 2010 година.

За 17-те земји од евро зоната, долгот е уште повисок, зголемен од 79,3% во 2009 година, на 85,1% минатата година.

Се разбира на врвот од Европскиоте долгови се наоѓа Грција со 142,8% државен долг во БДП, по неа следува Италија со 119%, Белгија 96,8%, Ирска со 96,2%, Португалија 93%, Германија 83,2%, Франција 81,7%, Унгарија 80,2% и Велика Британија 80%.

Најнизок државен долг во БДП е регистриран во Естонија 6,6%, Бугарија 16,2% и Луксембург 18,4%, според европскиот завод за статистика.

Според пактот за стабилност и развој, земјите се согласија кга започна еврото во 1999 година, дека ќе осигураат нивниот долг да не надминува 60% од БДП.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

escort - Korsan taksi