14 август, 2020

Еден човек отиде до врвот на еден рид за да разговара со Бога.

Човекот праша: “Боже, што значат милион години за тебе?”,

А Бог рече: “Една минута”.

Тогаш човекот праша: “Па, што значат милион долари за тебе?”

И Бог рече: “Пени”.

Тогаш човекот праша: “Боже … .. можам ли да добијам едно пени?”

И Бог рече: “Секако … ..за една минута”.

Остави коментар

Почетна // Our Story // Според Божјо време
Горе