Зошто се вели ПАДНА ОД КРУШКА? Сите ние ја користиме оваа фраза, и еве од каде потекнуваат корените

6 јуни, 2020
цвџвџ

Значењето низ историјата постојано се менувало

Изразот „падна од круша“ е добро познат на нашиот народ и се користи често. Претежно е синоним за глупост, збунетост, збунетост, и дали навистина знаете како потекнува и од каде ги „влече своите корени“?

Историја на фразата „падна од крушка“


Според Веселин Чајкановиќ, во старата религија, крушата имала многу добра репутација, па дури и уживала во одреден култ, за што се дадени бројни примери.


Објаснување за тоа може да се најде во книгата на Веселин Чајкановиќ, „Речник на српски народни верувања за растенијата“.

Како што е напишано во таа книга, старото дрво од круша има лоша репутација кај нашите луѓе. За разлика од јаболкото, крушата се смета за „зло дрво“, дрво на демони. Во народните приказни, ѓаволите се собираат под круша, а на неа има и вештерка.

Така се појави овој израз. Исто така, постои и спротивна фраза „Јас не паднав од круша“ и нејзиното значење е „Јас не сум луд“

Во речникот на Матица Српска се додава фразата: како од круша, во контекст на начинот на одговарање на нечие прашање. Тој е синоним за груб, арогантен и циничен осврт.