Само 2% од луѓето можат да го решат овој тест: Проверете дали и вие сте дел од нив!

29 мај, 2020
tt

Овој тест навистина не можат да го решат голем број на луѓе, а задачата е следна: Нацртајте 9 точки во три реда (3×3) и поврзете ги сите точки. Но, се разбира, има мала потешкотија – точките треба да ги поврзете со еден потег со само 4 линии.

Погледнете го видеото за подетални упатства: