Лични гаќи

10 мај, 20120
gaki

Последната страна на личната карта, кога фразата ЛИЧНА КАРТА”, ќе се замени со зборот ГАЌИнаместоКАРТА:

–          Секој граѓанин мора, по должност, да има  Лични гаќи, доколку наполнил 18 год.

–          Лицето мора да има само едни гаќи.

–          Забрането е давање на гаќите на заем, на друго лице. Да се послужиш со туѓи гаќи како со свои, или нивна било каква злоупотреба се смета за кривично дело.

–          Доколку изметот на лицето, ја измени вообичаената боја и не одговара на вообичаените одлики и должини, лицето е должно во рок од 15 дена, да пријави за настанатата промена и да поднесе барање за нови.

–          Лицето, кое ги изгубило гаќите или пак на било кој начин останало без нив, должно е веднаш или најдоцна во рок од 15 дена, да пријави во општинскиот орган за внатрешни работи и да побара издавање на нови гаќи.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

escort - Korsan taksi