28 февруари, 2020

Радио

Струмички момички и алкохоло :)))

5 јануари, 2012, 1 Коментар
За пијанка не треба повод, ни па празници. Тава е Македонија бе чувеци, се пии, се лока и за делник и за празник. Ни тее маленко, ни тее гулемо,  ни тее маж, ни тее...
Почетна // Категорија "КАЛАБАЛАК" (Page 90)
Горе